Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Ταξί

Έκδοση Ειδικής Άδειας Ταξί 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά          

ΚΑΤΟΧΟΣ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 
 
·         4 Φωτογραφίες Κανονικές Έγχρωμες
·         Ταυτότητα
·         Δίπλωμα οδήγησης
·         Έγγραφο Α.Φ.Μ
·         Βιβλιάριο Ασθενείας
·         Πιστοποιητικό σπουδών ελάχιστης εκπαίδευσης (τουλάχιστον Δημοτικού) για όσους γεννήθηκαν πριν το 1969 και ελάχιστης εκπαίδευσης (τουλάχιστον Γυμνασίου) για όσους γεννήθηκαν μετά το 1969.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
 
·         4 Φωτογραφίες Κανονικές Έγχρωμες
·         Ταυτότητα
·         Δίπλωμα οδήγησης
·         Έγγραφο Α.Φ.Μ
·         Βιβλιάριο Ασθενείας
·         Πιστοποιητικό σπουδών ελάχιστης εκπαίδευσης (τουλάχιστον Δημοτικού) για όσους γεννήθηκαν πριν το 1969 και ελάχιστης εκπαίδευσης (τουλάχιστον Γυμνασίου) για όσους γεννήθηκαν μετά το 1969.
 

Ανανέωση Ειδικής Άδειας Ταξί

Αν περάσουν περισσότεροι από 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της ειδικής άδειας ταξί επιβάλλεται πρόστιμο 250 €.
Μετά την συμπλήρωση των πέντε ετών απο την ημερομηνία λήξης της ειδικής άδειας ταξί, αφαιρείται η ειδική άδεια και για την επανάκτηση της χρειάζονται εκ νεόυ εξετάσεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

·         3 Φωτογραφίες Κανονικές Έγχρωμες
·         Ειδική Άδεια Ταξί
·         Ταυτότητα
·         Δίπλωμα οδήγησης
·         Έγγραφο Α.Φ.Μ
·         Βιβλιάριο Ασθενείας
 

Διάρκεια ισχύος της ειδικής άδειας ταξί

Η ειδική άδεια ταξί χρειάζεται ανανέωση κάθε 5 χρόνια μέχρι το 65ο έτος ηλικίας. Στα 65 έτη ανανεώνεται τελευταία φορά μέχρι τα 67.

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104