Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Δίπλωμα Φορτηγού

www.diplomafortigou.gr

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα φορτηγού Γ κατηγορίας;
Κατηγορία Γ1 Φορτηγό - Απο 18 ετών - Μέχρι 7,5 τόνους
     Αυτοκίνητα ή φορτηγά (πλην εκείνων των κατηγοριών Δ1 και Δ ) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και είναι μικρότερη ή ίση των 7500 kg τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για την μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών εκτός του οδηγού. Τα οχήματα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.
     Κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β.
Κατηγορία Γ Φορτηγό - Απο 18 ετών - Ανεξαρτήτως τόνων
     Αυτοκίνητα ή φορτηγά (πλην εκείνων των κατηγοριών Δ1 και Δ ) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για την μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών εκτός του οδηγού. Τα οχήματα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.
     Κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β. Το ως άνω ηλικιακό όριο των 21 ετών μειώνεται στα 18 έτη σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ή αιτείται και την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) εμπορευμάτων.
Κατηγορία Γ1E Φορτηγό - Απο 18 ετών - Μέχρι 12 τόνους
     Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Γ1 και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 Kg. Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3.500 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 Kg.
     Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ1
Κατηγορία ΓΕ Φορτηγό - Απο 18 ετών - Ανεξαρτήτως τόνων
     Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Γ και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.
     Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ.
 
*Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για έκδοση επαγγελματικού διπλώματος με σκοπό την συμμετοχή σας σε προκυρήξεις καλό θα ήταν να ξεκινάτε την διαδικασία περίπου 4-5 μήνες πριν ώστε να έχετε σίγουρα το δίπλωμα σας στην κατάθεση των δικαιολογητικών για την προκύρηξη.
 
Δικαιολογητικά Εγγραφής
·         4 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
·         Ταυτότητα
·         Δίπλωμα
·         Έγγραφο εφορίας για το ΑΦΜ
·         Βιβλιάριο ασθενείας
 
Εκπαίδευση υποψηφίου οδηγού
                Ο εκπαιδευόμενος είναι υποχρεωμένος βάση νόμου να πραγματοποιήσει 15 εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής οδήγησης διάρκειας 45 λεπτών (ή 6 εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής οδήγησης διάρκειας 45 λεπτών αν είναι κάτοχος άλλου επαγγελματικού διπλώματος).
                Τα μαθήματα γίνονται διπλά, δηλαδή έχουν διάρκεια 1,5 ώρα το καθένα. Προγραμματίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή, δηλαδή μέρες και ώρες που βολεύουν τον καθένα. Το κάθε μάθημα ξεκινάει και τελειώνει στον χώρο όπου γίνονται και οι εξετάσεις, στην περιοχή πάνω από τον περιφερειακό μεταξύ Μακρυγιάννη και Μαιάνδρου.
                Τα μαθήματα οδήγησης πραγματοποιούνται στον παραπάνω χώρο αλλά και σε άλλες περιοχές με σκοπό την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του επαγγελματία οδηγού. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων ο υποψήφιος μαθαίνει άριστα την τεχνική οδήγησης που απαιτείται σε κάθε περίπτωση, εκπαιδεύεται στις ειδικές δοκιμασίες των εξετάσεων (παρκάρισμα-οπισθογωνία) και αξιολογείται από τον δάσκαλο κατά την διάρκεια των τελευταίων μαθημάτων με μορφή προσομοίωσης των εξετάσεων ώστε να συνηθίσει στην διαδικασία των εξετάσεων.
 
Η περιοχή εκπαίδευσης και εξετάσεων για την έκδοση επαγγελματικού διπλώματος
 
Εξετάσεις θεωρίας και οδήγησης
                Κατά την θεωρητική εξέταση ο μαθητής εξετάζεται σε ένα τεστ των 10 ερωτήσεων για το δίπλωμα φορτηγού και λεωφορείου και σε ένα τεστ των 60 ερωτήσεων τύπου πολλαπλής επιλογής και σε 2 ερωτήσεις ανάπτυξης για το Π.Ε.Ι. σε ειδική οθόνη αφής. Στο πρώτο (μικρό) τεστ δικαιούται ένα λάθος και στο δεύτερο απορρίπτεται. Στην εξέταση για το Π.Ε.Ι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αποτελούν το 60% της εξέτασης (άρα πρέπει να είναι σωστές τουλάχιστον οι 36) και οι ερωτήσεις ανάπτυξης αποτελούν το 40% της εξέτασης (20 πόντοι η κάθε μια ερώτηση και πρέπει να είναι σωστές κατά 20%). Πρέπει και τα 2 σκέλη της εξέτασης για το Π.Ε.Ι. να είναι πάνω από το μέσο όρο. Όλες οι πιθανές ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης της κατηγορίας αλλά και του Π.Ε.Ι. που χορηγείται από την σχολή οδηγών μας και το βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας.. Επίσης στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικές σημειώσεις (βοήθημα)  για τις εξετάσεις θεωρίας καθώς επίσης και το test drive online , το οποίο είναι το ίδιο πρόγραμμα με αυτό των εξετάσεων.
                Κατά την πρακτική εξέταση ο μαθητής εξετάζεται σύμφωνα με το ειδικό μνημόνιο που υπάρχει πίσω από την εκπαιδευτική καρτέλα του κάθε μαθητή. Στο μνημόνιο αυτό εκπαιδεύεται ο μαθητής κατά την διάρκεια των υποχρεωτικών μαθημάτων οδήγησης  ώστε η εξέταση οδήγησης να θεωρηθεί επιτυχής. Οι διαδικασίες στις οποίες εξετάζεται ο υποψήφιος είναι θεωρία και έλεγχοι οχήματος, στάθμευση οχήματος, οπισθοπορεία με στροφή και πορεία. Στην περίπτωση που είναι ταυτόχρονη έκδοση με Π.Ε.Ι. ο υποψήφιος υποβάλλεται και σε προφορική θεωρητική εξέταση με βάση το βιβλίο του Π.Ε.Ι. πριν ξεκινήσει την πρακτική εξέταση.
 
Διαδικασία διπλώματος οδήγησης
                Εφόσον ολοκληρωθεί ο φάκελος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Διεύθυνση Μεταφορών Δυτ. Θεσσαλονίκης και εκδίδεται η εκπαιδευτική καρτέλα του υποψηφίου οδηγού. Η εκπαιδευτική καρτέλα έχει διάρκεια ισχύος 3 χρόνια, εντός των οποίων πρέπει ο μαθητής να ολοκληρώσει όλη την διαδικασία του διπλώματος. Με αυτήν την καρτέλα σε συνεννόηση με τον μαθητή προγραμματίζουμε την θεωρητική εξέταση.
                Όταν η θεωρητική εξέταση είναι επιτυχής στο πρώτο βιβλίο, επαναπρογραμματίζεται για την θεωρητική εξέταση του Π.Ε.Ι. Έπειτα,  συνεχίζουμε με τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα οδήγησης και αφού ολοκληρωθούν προγραμματίζουμε την ημερομηνία των εξετάσεων οδήγησης. Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία και η πρακτική εξέταση εκδίδεται το ευρωπαϊκού τύπου δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, το οποίο αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
                Η διάρκεια όλης της διαδικασίας  έκδοσης του διπλώματος οδήγησης  (έκδοση καρτέλας, εξετάσεις θεωρίας & Π.Ε.Ι, εξετάσεις οδήγησης και έκδοση εντύπου διπλώματος) καθορίζεται σύμφωνα με την Διεύθυνση Μεταφορών Δυτ. Θεσσαλονίκης.
 
Διάρκεια ισχύος του διπλώματος οδήγησης
               Τα διπλώματα οδήγησης Γ1 και Γ κατηγορίας έχουν ισχύ πέντε (5) έτη, από την ημέρα επιτυχούς πρακτικής εξέτασης ή από την ημέρα ανανέωσής της και όχι πέρα της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της αδείας. Άνω των 65 ετών οι άδειες οδήγησης Γ1 και Γ κατηγορίας έχουν ισχύ τρία (3) έτη. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στην σελίδα μας ή στα τηλέφωνα μας. 

 

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104