Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Κληρονομική Άδεια

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

·         Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση (Παρέχονται από την Σχολή).
·         Βεβαίωση - πιστοποιητικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία θα προκύπτουν οι κληρονόμοι τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς.
·         Αδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
·         Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ του οχήματος. (Σε περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προκειμένου το όχημα να διαγραφεί ταυτοχρόνως το Δελτίο ΚΤΕΟ δεν απαιτείται, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/18801, (ΦΕΚ 1200/Β΄/17-9-2001). Επίσης δεν απαιτείται δελτίο ΚΤΕΟ στην περίπτωση Φ.Ι.Χ και Λ.Ι.Χ εφόσον δεν θα εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αν πρόκειται για φορτηγό ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.), λεωφορείο ιδιωτικής χρήσης (Λ.Ι.Χ.), ή τρίκυκλο (ΤΡΙΚ.Φ.Ι.Χ) .
·         Πιστοποιητικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικά με τη μεταβίβαση και λειτουργία της επιχείρησης στο όνομα των κληρονόμων (μόνο για Φ.Ι.Χ και ΤΡΙΚ. Φ.Ι.Χ.). Προκειμένου για Λ.Ι.Χ. άδεια λειτουργίας της.
·         Για τα επιβατικά οχήματα ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) εφόσον υποχρεούται να διαθέτει.
·         Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (του ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ).
·         Α.Φ.Μ (Να αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο) (του ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ.)
·         Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας απο την εφορία που ανήκει το όχημα (Είναι μια βεβαίωση οτι δεν οφείλει το όχημα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα χρόνια που ο πωλητής το είχε στην κατοχή του).
 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στην σελίδα μας ή στα τηλέφωνα μας. 

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104