Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Δίπλωμα Αυτοκινήτου

www.diplomaautokinitou.gr

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα αυτοκινήτου Β κατηγορίας;
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - Απο 18 ετών
     Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για την μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός απο τον οδηγό.
     Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg. H oδήγηση του συνδυασμού, στην περίπτωση που αυτός υπερβαίνει τα 3.500 kg, επιτρέπεται να γίνει με άδεια οδήγησης της κατηγορίας Β (κωδικός 96) , μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί έπειτα από επιτυχή δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς.
 
Δικαιολογητικά Εγγραφής για το δίπλωμα αυτοκινήτου
·         4 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
·         Ταυτότητα
·         Έγγραφο εφορίας για το ΑΦΜ
·         Βιβλιάριο ασθενείας
 
Εκπαίδευση υποψηφίου οδηγού για το δίπλωμα αυτοκινήτου
      Ο εκπαιδευόμενος είναι υποχρεωμένος βάση νόμου να πραγματοποιήσει 25 εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής οδήγησης διάρκειας 45 λεπτών (ή 18 εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής οδήγησης διάρκειας 45 λεπτών αν είναι κάτοχος διπλώματος μηχανής)για το δίπλωμα αυτοκινήτου.
       Τα μαθήματα γίνονται διπλά, δηλαδή έχουν διάρκεια 1,5 ώρα το καθένα. Προγραμματίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή, δηλαδή μέρες και ώρες που βολεύουν τον καθένα.
       Τα μαθήματα οδήγησης πραγματοποιούνται εντός και εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης, σε όλες τις συνθήκες κυκλοφορίας (συχνή κίνηση-μέρα-νύχτα-βροχή) με σκοπό την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του μαθητευόμενου. Τα τελευταία μαθήματα της πρακτικής εκπαίδευσης διενεργούνται στην περιοχή της Σταυρούπολης, όπου είναι και ο χώρος των εξετάσεων. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων ο υποψήφιος μαθαίνει άριστα την τεχνική οδήγησης που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Πιο αναλυτικά, μαθαίνει την λειτουργία και τον έλεγχο όλων των εξαρτημάτων και χειριστηρίων του αυτοκινήτου, μαθαίνει τις διαδικασίες εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων του οχήματος , τον ελέγχο του πρόσθετου εξοπλισμού που πρέπει να έχει το αυτοκίνητο (π.χ. ρεζερβα, γρύλο, φαρμακείο) καθώς και τον έλεγχο και την λειτουργία του κινητήρα (π.χ. λάδια, ψυγείο, διαρροές). Επίσης εκπαιδεύεται στις ειδικές δοκιμασίες των εξετάσεων (παρκάρισμα-οπισθογωνία) και αξιολογείται από τον δάσκαλο κατά την διάρκεια των τελευταίων μαθημάτων με μορφή προσομοίωσης των εξετάσεων ώστε να συνηθίσει στην διαδικασία των εξετάσεων για το δίπλωμα αυτοκινήτου.
 
Ο χώρος των εξετάσεων στην περιοχή της Σταυρούπολης.
 
Εξετάσεις θεωρίας και οδήγησης για το δίπλωμα αυτοκινήτου
        Κατά την θεωρητική εξέταση ο μαθητής εξετάζεται σε ένα τεστ των 30 ερωτήσεων τύπου πολλαπλής επιλογής σε ειδική οθόνη αφής. Στο τεστ δικαιούται ένα λάθος και στο δεύτερο απορρίπτεται.  Έχει στην διάθεση του 35 λεπτά να ολοκληρώσει την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου..Όλες οι πιθανές ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την σχολή οδηγών μας και το βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας.. Επίσης στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικές σημειώσεις (βοήθημα)  για τις εξετάσεις θεωρίας για το δίπλωμα αυτοκινήτου καθώς επίσης και το test drive online , το οποίο είναι το ίδιο πρόγραμμα με αυτό των εξετάσεων.
        Κατά την πρακτική εξέταση ο μαθητής εξετάζεται σύμφωνα με το ειδικό μνημόνιο που υπάρχει πίσω από την εκπαιδευτική καρτέλα του κάθε μαθητή. Στο μνημόνιο αυτό εκπαιδεύεται ο μαθητής κατά την διάρκεια των υποχρεωτικών μαθημάτων οδήγησης  ώστε η εξέταση οδήγησης για το δίπλωμα αυτοκινήτου να θεωρηθεί επιτυχής. Οι διαδικασίες στις οποίες εξετάζεται ο υποψήφιος είναι θεωρία και έλεγχοι οχήματος, πορεία, στάθμευση οχήματος, οπισθοπορεία με στροφή.
 
Διαδικασία για το δίπλωμα αυτοκινήτου
        Εφόσον ολοκληρωθεί ο φάκελος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Διεύθυνση Μεταφορών Δυτ. Θεσσαλονίκης και εκδίδεται η εκπαιδευτική καρτέλα του υποψηφίου οδηγού. Η εκπαιδευτική καρτέλα έχει διάρκεια ισχύος 3 χρόνια, εντός των οποίων πρέπει ο μαθητής να ολοκληρώσει όλη την διαδικασία για το δίπλωμα οδήγησης. Με αυτήν την καρτέλα σε συνεννόηση με τον μαθητή προγραμματίζουμε την θεωρητική εξέταση.
        Όταν η θεωρητική εξέταση είναι επιτυχής συνεχίζουμε με τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα οδήγησης και αφού ολοκληρωθούν προγραμματίζουμε την ημερομηνία των εξετάσεων οδήγησης. Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία και η πρακτική εξέταση εκδίδεται το ευρωπαϊκού τύπου δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, το οποίο αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
        Η διάρκεια όλης της διαδικασίας  έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης  (έκδοση καρτέλας, εξετάσεις θεωρίας και οδήγησης και έκδοση εντύπου διπλώματος) καθορίζεται σύμφωνα με την Διεύθυνση Μεταφορών Δυτ. Θεσσαλονίκης.
 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στην σελίδα μας ή στα τηλέφωνα μας. 

 

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104