Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Δίπλωμα Συρόμενου

www.diplomafortigou.gr

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα συρόμενου Ε κατηγορίας;
Κατηγορία ΒΕ - Απο 18 ετών - Μέχρι 3,5 τόνους
   Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκουμένου δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.
   Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β.
Κατηγορία Γ1Ε - Απο 18 ετών - Μέχρι 12 τόνους
   Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας C1 και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 Kg. Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3.500 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 Kg.
   Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ1.
Κατηγορία ΓΕ - Απο 18 ετών - Ανεξαρτήτως τόνων
   Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Γ και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.
   Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ.
Κατηγορία Δ1Ε - Απο 21 ετών - Μέχρι 16 επιβάτες
   Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Δ1 και ρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg.
   Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ1.
Κατηγορία ΔΕ - Απο 21 ετών - Ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών
   Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Δ και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.
   Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ.
 
*Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για έκδοση επαγγελματικού διπλώματος με σκοπό την συμμετοχή σας σε προκυρήξεις καλό θα ήταν να ξεκινάτε την διαδικασία περίπου 4-5 μήνες πριν ώστε να έχετε σίγουρα το δίπλωμα σας στην κατάθεση των δικαιολογητικών για την προκύρηξη.
 
Εκπαίδευση υποψηφίου οδηγού
                 Ο εκπαιδευόμενος είναι υποχρεωμένος βάση νόμου να πραγματοποιήσει 10 εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής οδήγησης διάρκειας 45 λεπτών.
                Τα μαθήματα γίνονται διπλά, δηλαδή έχουν διάρκεια 1,5 ώρα το καθένα. Προγραμματίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή, δηλαδή μέρες και ώρες που βολεύουν τον καθένα. Το κάθε μάθημα ξεκινάει και τελειώνει στον χώρο όπου γίνονται και οι εξετάσεις, στην περιοχή πάνω από τον περιφερειακό μεταξύ Μακρυγιάννη και Μαιάνδρου.
                Τα μαθήματα οδήγησης πραγματοποιούνται στον παραπάνω χώρο αλλά και σε άλλες περιοχές με σκοπό την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του επαγγελματία οδηγού. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων ο υποψήφιος μαθαίνει άριστα την τεχνική οδήγησης που απαιτείται σε κάθε περίπτωση, εκπαιδεύεται στις ειδικές δοκιμασίες των εξετάσεων (παρκάρισμα-οπισθογωνία-ζεύξη,απόζευξη) και αξιολογείται από τον δάσκαλο κατά την διάρκεια των τελευταίων μαθημάτων με μορφή προσομοίωσης των εξετάσεων ώστε να συνηθίσει στην διαδικασία των εξετάσεων.
 

       Η περιοχή εκπαίδευσης και εξετάσεων για την έκδοση επαγγελματικού διπλώματος

Εξετάσεις οδήγησης
                Για την έκδοση επαγγελματικού διπλώματος συρόμενου δεν υπάρχει θεωρητική εξέταση αλλά μόνο πρακτική.
                Αν ταυρόχρονα με την έκδοση της Ε κατηγορίας εκδίδεται και Π.Ε.Ι. με εξετάσεις τότε μόνο ο υποψήφιος εξετάζεται σε θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι.
                Κατά την πρακτική εξέταση ο μαθητής εξετάζεται σύμφωνα με το ειδικό μνημόνιο που υπάρχει πίσω από την εκπαιδευτική καρτέλα του κάθε μαθητή. Στο μνημόνιο αυτό εκπαιδεύεται ο μαθητής κατά την διάρκεια των υποχρεωτικών μαθημάτων οδήγησης  ώστε η εξέταση οδήγησης να θεωρηθεί επιτυχής. Οι διαδικασίες στις οποίες εξετάζεται ο υποψήφιος είναι θεωρία και έλεγχοι οχήματος, στάθμευση οχήματος, οπισθοπορεία με στροφή, ζεύξη-απόζευξη και πορεία. Στην περίπτωση που είναι ταυτόχρονη έκδοση με Π.Ε.Ι. ο υποψήφιος υποβάλλεται και σε προφορική θεωρητική εξέταση με βάση το βιβλίο του Π.Ε.Ι. πριν ξεκινήσει την πρακτική εξέταση.
 
Διαδικασία διπλώματος οδήγησης
                Εφόσον ολοκληρωθεί ο φάκελος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Διεύθυνση Μεταφορών Δυτ. Θεσσαλονίκης και εκδίδεται η εκπαιδευτική καρτέλα του υποψηφίου οδηγού. Η εκπαιδευτική καρτέλα έχει διάρκεια ισχύος 3 χρόνια, εντός των οποίων πρέπει ο μαθητής να ολοκληρώσει όλη την διαδικασία του διπλώματος. Με αυτήν την καρτέλα σε συνεννόηση με τον μαθητή προγραμματίζουμε την πρακτική εξέταση.
                Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η πρακτική εξέταση εκδίδεται το ευρωπαϊκού τύπου δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, το οποίο αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
                Η διάρκεια όλης της διαδικασίας  έκδοσης του διπλώματος οδήγησης  (έκδοση καρτέλας, εξετάσεις οδήγησης και έκδοση εντύπου διπλώματος) καθορίζεται σύμφωνα με την Διεύθυνση Μεταφορών Δυτ. Θεσσαλονίκης.
 
Διάρκεια ισχύος του διπλώματος οδήγησης
              Τα διπλώματα οδήγησης Ε κατηγορίας έχουν ισχύ πέντε (5) έτη, από την ημέρα επιτυχούς πρακτικής εξέτασης ή από την ημέρα ανανέωσής της και όχι πέρα της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου του διπλώματος. Άνω των 65 ετών τα διπλώματα οδήγησης Ε κατηγορίας έχουν ισχύ τρία (3) έτη.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στην σελίδα μας ή στα τηλέφωνα μας. 

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104