Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Αντίγραφο Άδ.Κυκλοφορίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

·         Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση (Παρέχεται από την Σχολή).
·         Η φθαρμένη άδεια κατατίθεται (σε περίπτωση φθοράς).
·         Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
·         Α.Φ.Μ (Να αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο).
 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στην σελίδα μας ή στα τηλέφωνα μας. 

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104