Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Άρση Παρακράτησης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

·         Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση (Παρέχονται από την Σχολή).
·         Αδεια κυκλοφορίας οχήματος.
·         Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του πωλητού του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας περί παραχώρησης της κυριότητας.
·         Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στην σελίδα μας ή στα τηλέφωνα μας. 

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104