Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Αντίγραφο δίπλωμα λόγω απώλειας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
·         1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου. 
·         Ταυτότητα
·         Α.Φ.Μ (Να αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο).
 
Διαδικασία και λεπτομέρεις που πρέπει να γνωρίζετε
        Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης που έχει χαθεί έχει λήξει θα πρέπει να γίνει και αναθεώρηση του διπλώματος οδήγησης. (ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ).
        Όταν συμπληρωθεί ο φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παραπάνω κατατίθονται στην Δ/νση Μεταφορών Δυτ. Θεσ/νίκης απο όπου μας χορηγούν προσωρινό υπηρεσιακό σημείωμα περίπου σε 2 εργάσιμες μέρες για να μπορείτε να κυκλοφορείτε νόμιμα. Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι το υπηρεσιακό σημείωμα ισχυεί μόνο εντός Ελλάδας.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στην σελίδα μας ή στα τηλέφωνα μας.
 

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104