Σχολές οδηγών θεσσαλονίκη, σχολή οδηγών θεσσαλονίκη | Μαρουφίδης You-Drive

Μετατροπή σε Ευρωπαικού τύπου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
·         1 Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
·         Ταυτότητα
·         Δίπλωμα
·         Έγγραφο εφορίας για το ΑΦΜ
 
Διαδικασία και λεπτομέρεις που πρέπει να γνωρίζετε
        Σε περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης έχει λήξει θα πρέπει να γίνει και αναθεώρηση του διπλώματος οδήγησης. (ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ).
        Όταν συμπληρωθεί ο φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παραπάνω κατατίθονται στην Δ/νση Μεταφορών Δυτ. Θεσ/νίκης απο όπου μας χορηγούν προσωρινό υπηρεσιακό σημείωμα περίπου σε 2 εργάσιμες μέρες για να μπορείτε να κυκλοφορείτε νόμιμα. Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι το υπηρεσιακό σημείωμα ισχυεί μόνο εντός Ελλάδας. Αν το δίπλωμα είναι σε ισχύ καταθέτουμε μόνο φωτοτυπία του στον φάκελο και το παλιό δίπλωμα συνοδευτικά με το υπηρεσιακό σημείωμα του μηχανολογικού το κρατάτε ώστε να κυκλοφορείτε κανονικά.
       Αν κάποιος έχει σκοπό να φύγει στο εξωτερικό η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική.
       Σε περίπτωση που κάποιος πρόκειται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό καλό θα ήταν να ξεκινήσει την διαδικασία μετατροπής του διπλώματος του 2 μήνες περίπου νωρίτερα ώστε μέχρι να φύγει να έχει εκδοθεί το καινούργιο ευρωπαικό δίπλωμα.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στην σελίδα μας ή στα τηλέφωνα μας.

 

Καλέστε μας:

2310628008 - 6944677104